Announcements
2ND GRAND ASSEMBLY ELECTION E-mail

 

 

WLB2ND GA 1/2016                                                                                                            Date: 16/01/2016

Notice for 2nd Grand Assembly Election Commissioner from Nov 2015 to Jul 2016

HOUNSLOW WLB second Grand Assembly will be held in July 2016 at Feltham Community College, according to the HOUNSLOW West London Branch 3rd Edition Constitution chapter 11 Section (b) and chapter12 Section (d) for conducting election. The MAUK WLB HOUNSLOW composition of executive Committee Meeting held on 29 November 2015, from which the executive Committee has selected following election Commissioner:

Note: The 2nd Grand Assembly future correspondents will updated in branch website via www.wlbmagar.com.

_________Original signed					Original signed
Mr Tej Bahadur Sherpuja				Mr Tek Bahadur Rana
Chairman Secretary
WLBH WLBH


हालै सम्पन्न मगर संघ (पश्चिम लण्डन हान्स्लो शाखा) को दोश्रो अधिबेसनमा सर्ब सम्मतबाट
अधक्ष्य जस्तो गरिवमामय पदमा मनोनित हुनू भएको श्री तेज शेर्पुजा पुन लगाएत सम्पूर्ण
कार्य समितिलाइ बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि हार्दिक सुभ कामना !!!   - दोश्रो ग्रान्ड एस्सेम्ब्ली चुनाब समिति २०१६ साथै सम्पूर्ण सदस्यहरु